Meditatie

Meditatie is een methode om mentale rust en grote ontspanning te bereiken. Als het regelmatig wordt beoefend kan het een intens en positief effect hebben op onze mentale, emotionele en fysieke gezondheid.

Voordelen van meditatie

Sommigen beginnen met meditatie in de hoop stress te verminderen, anderen omdat ze lichamelijke klachten hebben en weer anderen om meer zin te geven aan hun leven.

Een aantal voordelen van meditatie zijn verhoogde concentratie, helderder denken, een duidelijker doel, groter zelfbewustzijn, verlagen van hoge bloeddruk, het helpt bij angsten en fobieën en een draagt bij aan een blijvend gevoel van gelukzaligheid.

Onderzoek naar de voordelen van meditatie

Studies* van de universiteiten van Californië en Moskou tonen aan dat “meditatie een groter fysiologisch effect heeft dan conventionele vormen van ontspanning en tevens in de hersenen voor duidelijke verbetering zorgt van mentale lenigheid, concentratie en geheugenfuncties”.

Andere test hebben aangetoond dat “meditatie de rechter- en linker hersenhelften in evenwicht brengt, die verband houden met emotionele en intellectuele processen, waardoor de persoonlijkheid evenwichtiger wordt en een staat van welbehagen wordt bereikt”.

Meditatie wordt nog al te vaak gezien als ‘iets zweverigs’. Het tegendeel is waar. Juist bij meditatie leer je je zelf serieus nemen, een overdaad aan prikkels buiten je te houden zodat al de aandacht en concentratie uitgaat naar wat echt belangrijk is.

Je leert bewust aandacht te hebben voor jezelf, “voor dat wat je bent”, voor je eigen wil, behoeften en gevoelens.

Je leert duidelijk te zijn en stevig in je schoenen te staan, aangestuurd vanuit een rustige en ontspannen, gezonde geest in een dito lichaam.

Je zou meditatie kunnen omschrijven als aandachts- of concentratietraining waarbij je je weer bewust leert te Zijn in de wereld zoals ze werkelijk is.

Het belangrijkste instrument bij meditatie is je ademhaling.

Meditatieoefeningen hoeven zich niet te beperken tot rustige ruimtes, maar kunnen ook heel goed tijdens de dagelijkse werkzaamheden gedaan worden, zoals op je werk, tijdens de boodschappen of het doen van de afwas.

Wanneer we regelmatig mediteren en onze rusteloze geest, ons ego weten te overstijgen kunnen we zo een verhoogd bewustzijn van onze Ware Aard bereiken. Dit staat ook wel bekend als het Hogere Zelf, Christus-bewustzijn of Boeddha-natuur.

Wanneer we deze veranderende staat van bewustZijn bereiken wordt gezegd dat “we superieur begrip, diepe rust en een eenheid met alle dingen zullen ervaren” die bekendstaat als verlichting.

* Exacte gegevens van de onderzoeken zijn bij mij bekend, maar zijn hier niet vermeld.


“Het geschenk iemand te leren mediteren is
het grootste geschenk dat je iemand in dit leven kunt geven”
Sogyal Rinpoche