Geloof

Wat je gelooft is bepalend voor hoe jij de wereld om je heen ervaart.

Geloof in tekort en je zult najagen
Geloof in overvloed en je zult delen

Geloof in afscheiding en je zult strijden
Geloof in eenheid en je zult verbinden

Geloof niet en je zult dwalen
Geloof in Licht en je zult zijn.

Mirjam van Es